1. Oyun: Horoz Dövüşü: Öğrenciler iki kümeye ayrılırlar. Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir. Öğrenciler çömelirler. İki ellerinin avuçlarını arkadaşlarının yüzü hizasında açarlar. Oyun başladığında her öğrenci karşısındaki öğrencinin ellerinin içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır. Amaç karşısındakinin dengesini bozmak ve onu, ellerini yere değdirtmeye zorlamaktır. Bu oyun sırasında karşıdaki öğrencinin omzuna, göğsüne, dizlerine, başına vurulmaz yalnızca avuç içlerine vurulur. Ayağa kalkmadan dengeyi sağlamak için sağa-sola hareket edilebilir. Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren oyunu kaybetmiş sayılır. Hangi kümede yanan öğrenci çok olursa o küme oyunu kaybetmiş olur.

2. Oyun: Ayak Ayak Yürüme: Bir ayağın burnunu öteki ayağın topuğuna değdirerek yapılan yürümeye ayak ayak yürüme denir. Öğrenciler üç gruba ayrılır. her grubun başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafe belirlenerek düz bir çizgi çizilir. Her gruptaki öğrenciler birer metre arayla arka arkaya dizilirler. Öğretmenin komutu ile her gruptan ilk öğrenciler kollarını iki yana açarak ayak ayak yürür. Çizgiden ayrılan, ayak ayak yürümede yanlış yapan ya da dengesi bozulan öğrenci başlangıç noktasına tekrar geri döner. Öğrenciler belirtilen noktaya gittiğinde gruptaki ikinci öğrenciler yürümeye başlar. Doğru bir şekilde bitiş noktasına ilk gelen grup oyunu kazanır.

3. Oyun: İstasyon: Oyun oynanacak mekân dörde bölünür. Öğrenciler eşit olarak bu bölgelere yerleştirilir. Her bölge, kendisine bir hayvan ismi koyar. Öğrenciler bölgelerinde çömelik durumda bekler. Öğretmen hangi alanın kartını yukarı kaldırırsa o bölgedeki öğrenciler ayağa kalkıp kendi bölgelerinin hayvan sesini hep birlikte söylerler. Bu sesi çıkarma öğretmenin ikinci kartı havaya kaldırışına kadar devam eder. Öğretmen ikinci kartı yukarı kaldırdığında birinci grup çömelir, yeni grup ayağa kalkar. Belli sürelerde bölgeler değiştirilir. Her grubun tüm bölgelere geçişine kadar oyun devam eder.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

deneme

Write A Comment

Pin It