1. Oyun: Ayağıma Basma: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılır. Her grup el ele tutuşup daire oluşturur. Amaç el ele tutuştuğun iki öğrencinin ayağına basmaktır. Her öğrenci hem kendi ayağını korumaya hem de yanındaki öğrencilerin ayağına basmaya çalışır. Öğretmen öğrencileri yavaş olmaları ve birbirlerine zarar vermeden oyunu oynamaları yönünde yönlendirir. Oyun esnasında onları takip eder.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

deneme

Write A Comment

Pin It