Odasını, çalışma masasını, oyuncaklarını, giysilerini temiz ve düzenli tutmanın gerekliliği empatik bir
dille açıklanır.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine sabah uyandıklarında odalarını toplayıp toplamadıklarını sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen çalışma masalarının düzenli olup olmadığını, oynadıktan sonra oyuncaklarını toplayıp toplamadıklarını sorar ve öğrencilere sorumluluklarını hissettirmeye çalışır. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen evdeki sorumlulukları öğrencilere söyler. Daha sonra evdeki sorumlulukları söylerken belirtilen her bir düşünceyi tahtaya maddeler halinde yazar. Bütün fikirler söylenildikten sonra öğretmen tahta üzerinde yazan cümleleri öğrencilerle birlikte yorumlar.

Daha sonra tahta üzerine ev şeklinde olan maketi yapıştırır. Öğrencilerine pencere şeklindeki kağıtları dağıtır her bir öğrencisine pencere şeklindeki kağıt üzerine evdeki sorumlulukları yazmalarını söyler. Öğrenciler fikirlerini yazdıktan sonra sırasıyla tahtaya çıkar ve kağıt üzerinde yazdıkları sorumluluğu okurlar. Her öğrenci okuduktan sonra tüm sınıf ve öğretmen kağıtta yazan cümleyi yorumlar. Eğer uygunsa ev maketinin üzerine yapıştırır. Daha sonra öğretmen tahtaya bazı cümleler yazar ya da imkan varsa bazı durumların fotoğraflarını yapıştırır. Evde yapılan görevlerin uygun olup olmadığını öğrencileri ile tartışır.

Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It