İhtiyaçlarını, isteklerini, olaylar karşısındaki duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları
çerçevesinde empatik bir dille ifade etmenin gerekliliği vurgulanır.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine bir şey isteseler ne isteyeceklerini sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen öğrencilerine bunun istek mi ihtiyaç mı olduğunu sorar. Daha sonra bunları elde ederken nasıl davranmaları gerektiğini öğrencilerine sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen bir şey isterken bunun kurallarının olduğunu belirtir ve tahta üzerine bu kuralları yazar. Her bir cümleyi yazarken öğrencilerin anlamasını sağlayacak şekilde sesli bir şekilde okuyarak yazar. Daha sonra öğrencilerin defterlerine istedikleri bir şeyi yazmalarını İster. Her bir öğrenci defterine yazdıktan sonra tahtaya çıkar ve kendisini anlaşılır ve açık bir dille ifade edecek şekilde isteklerini söyler. Daha sonra öğretmen bu tür durumlarda iletişimin önemli olduğunu söyler ve iletişim üzerinde durur. Son olarak hazırladığı kısa metni öğrencilerine dağıtır ve öğrencilerle kısa bir drama etkinliği yapar. Drama bittikten sonra öğrencileri ile drama üzerinde konuşur ve etkinliğini bitirir.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It