Arkadaşlarının sergilediği olumlu veya olumsuz davranışlar karşısında, kendisinin nasıl etkilendiği
üzerinde durulur.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It