Olumlu veya olumsuz davranışlar sergilemesinin, bireysel yaşamına ve arkadaşlarıyla ilişkilerine etkisi
üzerinde durulur.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It