İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. Olumlu etkilerine de
örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It