Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından
küçük kesirlerle çalışılmalıdır.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It