Maddenin hâllerine günlük yaşamdan örnekler verilir fakat yapılarına (akışkanlık, tanecikler arası
uzaklık vb.) değinilmez.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It