Öğrencilerin kulaç, adım, karış gibi bedensel ve ip, tel, kalem gibi bedensel olmayan ölçme araçları
tanımlamaları ve bunları kullanarak farklı ölçme etkinlikleri yapmaları istenir.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It