a) Dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen tanıtılır.
b) Günlük hayattan şekillere örnekler (petek, kapağı açılmış zarf, trafik işaret levhaları vb.) verilir.
c) Şekiller; noktalı kâğıt, geometri tahtası vb. araçlar üzerinde gösterilir.

Author

Admin

Write A Comment

Pin It