Türkiye’deki önemli kayaçlara ve madenlere değinilir; altın, bor, mermer, linyit, bakır, taşkömürü,
gümüş vb. örnekler verilir.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It