a) Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını bulma çalışmalarına modellerle başlanır, daha sonra
işlem yaptırılır.
b) Çokluğu belirten sayı en çok üç basamaklı olmalıdır.
c) Doğal sayı ile kesrin çarpma işlemine girilmez.

Author

deneme

Write A Comment

Pin It