Tag

1. sınıf nesne karşılaştırması

Browsing

a) Nesneler, ölçme yapmadan sadece karşılaştırılır.
b) “Daha uzun” ve “daha kısa” gibi ifadeler kullanarak karşılaştırma yapmaları istenir.
c) Sıralama etkinliklerinde nesne sayısının beşi geçmemesine dikkat edilir.
ç) Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yeri belirlenir.
d) En az üç nesne arasında uzunluk ilişkileri yorumlanır ve geçişlilik düşüncesinin gelişimine dikkat edilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Getirdiği nesneleri masasının üzerine koyar ve öğrencilerine hangisinin uzun olup olmadığını sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra nesne sayısını üçe çıkartır ve tekrar uzunluklarına göre sıralamalarını ister. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra sırasıyla nesne sayısını dörde ve beşe çıkartır.

Öğrenciler uzunluklarını sıraladıktan sonra öğretmen geçişlilik özelliğini sezdirmek amacıyla uzunlukları karşılaştırmalarını sağlar. (a nesnesi b den uzundur b nesnesi c den uzundur o halde a nesnesi c den uzundur gibi)

Öğrencilerle örnekleri pekiştirdikten sonra öğrencileri sırasıyla tahtaya kaldırır. Öğrenciler ellerinde bazı nesneleri tutar ve öğretmen nesnelerin uzunluklarına göre öğrencilerin sıralanmasını ister. Daha sonra etkinlik kağıdını dağıtarak dersi bitirir.

Pin It