Tag

hayat bilgisi iletişim konusu

Browsing

İhtiyaçlarını, isteklerini, olaylar karşısındaki duygularını, düşüncelerini ve itirazlarını nezaket kuralları
çerçevesinde empatik bir dille ifade etmenin gerekliliği vurgulanır.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine bir şey isteseler ne isteyeceklerini sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen öğrencilerine bunun istek mi ihtiyaç mı olduğunu sorar. Daha sonra bunları elde ederken nasıl davranmaları gerektiğini öğrencilerine sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen bir şey isterken bunun kurallarının olduğunu belirtir ve tahta üzerine bu kuralları yazar. Her bir cümleyi yazarken öğrencilerin anlamasını sağlayacak şekilde sesli bir şekilde okuyarak yazar. Daha sonra öğrencilerin defterlerine istedikleri bir şeyi yazmalarını İster. Her bir öğrenci defterine yazdıktan sonra tahtaya çıkar ve kendisini anlaşılır ve açık bir dille ifade edecek şekilde isteklerini söyler. Daha sonra öğretmen bu tür durumlarda iletişimin önemli olduğunu söyler ve iletişim üzerinde durur. Son olarak hazırladığı kısa metni öğrencilerine dağıtır ve öğrencilerle kısa bir drama etkinliği yapar. Drama bittikten sonra öğrencileri ile drama üzerinde konuşur ve etkinliğini bitirir.

İnsanlarla iletişimde kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir davet veya teklifle karşılaştığında etkili reddetme davranışı gösterme üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girdiğinde öğrencileri birisi bir şey söylediğinde ona bağırarak ya da yüksek sesle evet ya da hayır demenin doğru olup olmadığını sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen iletişim korumanın özelliklerini sıralar. Öğrencilerine gerekli açıklamaları yapar.

Daha sonra karşımızdaki ile iletişim kurarken uymamız gereken kuralların önemini öğrencilere açıklar ve kendi günlük hayatlarından örnekler vermelerini ister. Daha sonra sesli bir şekilde öğrencileri iletişim kuran örnek hikayeleri okur ve sırasıyla hikayede hangi iletişim problemlerini olduğunu bunun sebeplerinin ne olduğunu öğrencilerle beraber tartışır. Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersine bitirir.

Pin It