Tag

yaşadığımız yer

Browsing

Aile büyüklerinden, yaşadıkları yerin (mahalle/köy/ilçe/il) isimleri, yetiştirilen ürünler vb. belirgin özellikleri hakkında bilgi edinmeleri istenir.

Ders Planı:

Öğretmen sınıfa girer ve öğrencilere yaşadıkları yeri bilip bilmediklerini sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen yaşadıkları yerdeki mahalle, köy, ilçe, il isimleri gibi isimlerin üzerinde durur ve bunların önemini öğrencilere açıklar. Daha sonra öğrencilerine aynı mahallede oturanların aynı anda el kaldırmasına ister.

Daha sonra aynı köyde oturanların el kaldırmasını ister. Bu şekilde öğrencilerle kısa bir etkinlik yapar. Daha sonra öğrencilerinin aile büyükleri ile görüşmesini ister ve yaşadıkları yerin isimlerini, burada neler yetiştirdiklerini anlatmalarını ister. Aile büyükleri ile konuştukları bilgileri bir sonraki derste ele alacaklarını söyler. Değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It