1. Oyun: Horoz Dövüşü: Öğrenciler ikişerli olarak eşleşirler ve bellerine bir mendil iliştirirler. Öğrenciler sağ kollarını göğüs hizasında sabit tutup, sağ ayakları üzerinde zıplarlar. Serbest kalan sol el ile rakibin mendilini kapmaya çalışırlar. Sağ kolunu açan ya da sol ayağını yere değdiren öğrenci eksi puan alır. En çok puan kazanan kişiler oyunu kazanmış olurlar.

2. Oyun: Çekirge: Öğrenciler ikişerli grup oluşturur. Grupların hepsi daire oluşturur. Aralarından seçtikleri bir grup dairenin ortasına geçer. Grup sırt sırta kollarını kenetleyip topu sırtlarının ortasına yerleştirirler. Diğer gruplar alkışla tempo tutarken ebe olan grup topu düşürmemeye çalışarak daire içinde dönerek zıplamaya başlar. Topu hangi grubun önünde düşürürse çekirge sırası o gruba geçer.

3. Oyun: Annem Bana Su Çeker: Her öğrencinin bir eşi olur ve eşler karşılıklı el ele tutuşur. “Annem bana su çeker, su çeker” sözlerini birlikte söylerken kollarını yana sallarlar. “Halka da boynumdan geçer” sözleriyle birisi sola birisi sağa dönerken kollarını aşağıdan çevirerek yerlerinde bir dönüş yaparlar.

4. Oyun: Dize Dokunma: Öğrenciler karşılıklı eşleşirler. Eşler çok büyük olmayacak şekilde kendilerine ait dairelerin içinde bulunur. Karşılıklı olarak dairenin içinden çıkmayacak şekilde birbirlerinin dizlerine elleriyle dokunmaya çalışırlar. Dairenin dışına çıkan kişi kaybetmiş olur.

5. Oyun: Canlı Halat: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Derin kolda karşılıklı sıraya girerler. Öğrenciler birbirlerinin belinden tutarlar. Öğretmenin işaretiyle gruplar karşılıklı çekişmeye başlarlar. Hangi grup kopmadan karşı grup oyuncularını orta çizgiden kendi alanına çekerse o grup oyunu kazanmış olur.

6. Oyun: İp Atlama: Çocuklar tek başına ip atlayabildiği gibi, kalabalık bir arkadaş grubuyla da çeşitli ip atlama oyunları oynayabilirler. Bunlardan birinde iki kişi ip çevirir. Diğer çocuklar sıra oluşturur. Sırayla ipin içerisine girerler. Bir kere atlayıp beklemeden çıkarlar. Sıradaki kişi de, öndeki oyuncu çıkar çıkmaz ip atlamaya girer. Ayağı takılan veya bekleyen olursa ipi çeviren arkadaşıyla yer değiştirir. Bir diğerinde ise iki çocuk ipi sallar, diğer oyuncular ipin önünde sıra olurlar. En öndeki oyuncu ipe girer, atlarken bir mâni söyler ve çıkar. Arkadan gelen ip atlarken, öndekinin söylediklerini tekrarlar. Bunu yapmayan oyuncu yanar ve ip sallamaya başlar, ipi tutan onun yerine geçer.

Manilerden biri:

Laleli bir, içeriye girer

Laleli iki, ormandaki tilki

Laleli üç, üç kardeşler

Laleli dört, eteğini ört

Laleli beş, beş kardeşler

Laleli altı, altınımı çaldı

Laleli yedi, yemeğimi yedi

Laleli sekiz, seksek olup gitti

Laleli dokuz, doktor olup çıktı.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It