Paralimpik Oyunlar

1. Oyun: Penaltı Atışı: Oyun, üç öğrenci tarafından bir top, bir zil ve bir göz bandı ile gerçekleştirilir. Bir öğrenci eline zil alır ve kalenin arkasına geçer. Bir öğrencinin gözü bantlanır ve kaleye üç metre mesafeye yerleştirilir. Bir öğrenci topu atacak olan öğrenciyi kendi etrafında birkaç defa döndürür. Kale arkasında olan öğrencinin zili çalması ile zil sesi yönüne ayağı ile topa vurur.

2. Oyun: Hedef Bul: Oyun, altı öğrenci tarafından on trafik kukası, üç göz bandı ve kukaların arasına rastgele yerleştirilmiş bardak, tenis topu vb. küçük materyaller ile gerçekleştirilir. Öncelikle trafik kukaları birbirlerine yakın (aralarında ortalama 50 cm – 1 metre mesafelerle) duracak şekilde rastgele yerleştirilir. Üç öğrencinin gözleri bantlanır, üç öğrenci de onlara rehber olarak kollarına girer. Öğrencilerin gözleri kapatıldıktan sonra küçük nesneler kukaların arasına yerleştirilir. Başla komutu ile rehber öğrenciler gözü bantlı öğrencilerle sesli yönergeler verirler ve nesneleri elleriyle bulmalarını sağlarlar. Bütün nesneler bulununca diğer öğrenciler gözlerini bağlar.

3. Oyun: Erişebilirlik: Bu oyun ile öğrenciler kendi çevrelerindeki erişilebilirliliğin farkına varırlar. Oyunla; bir yerden bir yere engelli/engelsiz bir şekilde seyahat etmeyi tecrübe etmek, erişilebilirlik ve erişmezlik deneyiminin farkına varmak, bireysel farklılıkların farkına varmak, engelli insanlara yardımcı olmanın uygun yollarını öğrenmek gibi amaçları gerçekleştirirler.

Öğrenciler yaklaşık üç kişilik gruplara ayrılırlar. Bir öğrenci engelliliğe göre sınırlı hareketleri yapar. (Tekerlekli sandalye, koltuk değnekleri, göz bandı ve kol ampütasyonu – tek kol vücuda bağlanmış olarak) diğer iki öğrenci isteğe göre birlikte çalışarak görevi yapar. Her gruba üzerinde tuvalete gidin ya da tahtanın üzerine isminizi yazın gibi çeşitli görevlerin yazdığı görevler verilir. Grup üyeleri verilen görevleri okur, tartışır ve birlikte yerine getirir. Her bir görevin ardından gerçekleştirilen görevi aktarmak için öğretmenle bir araya gelirler ve yeni bir görev kartı seçerler. Roller düzenli olarak değiştirilir.

Her bir görevden sonra, gruplar öğretmene geri bildirim vererek; tekerlekli sandalye kullanıcısının, görme engelli veya ampute bir insanın verilen görevi bir iki kişinin yardımıyla yapabilme veya hiç yapamama olasılığının olup olmadığını çalışma kâğıdına belgelerler. Öğretmenle beraber öğrenciler deneyimlerini tartışırlar ve okulun mavi çıkartmalarıyla ziyaret ettikleri yerleri aşağıdaki renk kodlarıyla boyarlar.

Bu işaretlerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

a) Tekerlekli sandalye kullanıcıları  b) Duyma servisleri   c) Braille mevcut

4. Oyun: Resim Çiz: Öğrencilere engellilik, farklılık, farklılıklara saygı, spor ve paralimpik kavramları üzerinde düşünmeleri istenir. Daha sonra “Bu kavramları bir sembol temsil etseydi, hangi sembol olurdu?” sorusu ile resme aktarmaları istenir. Bu resimler okul içinde sergilenir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It