1. Oyun: Çingire: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Gruplardan birisi ebe olur. Ebe olan grubun merkez diye adlandırdığı bir yer bulunur (ağaç, duvar vb.). Ebe olan grup merkezi koruyup diğer grubun burayı ele geçirmesine engel olmaya çalışır. Diğer gruptan herhangi biri elini üç kez merkeze değdirirse merkezi ele geçirmiş olur. Merkezi ele geçirirken yakalanan kişiler ebe grubuna katılır. Ebe grubu karşı grubun tüm oyuncularını merkezi elletmeden yakalarsa oyunu kazanmış olur.

2. Oyun: Menekşe Menekşe: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar ve belirli mesafede karşılıklı dizilirler. Grup oyuncuları el ele tutuşurlar. Oyun bir grubun tekerlemeyi söylemesiyle başlar. Seçilen grup karşı gruba “Menekşe mendilim yere düşe bizden size kim düşe?” diye topluca bağırır. Karşı gruptaki öğrenciler de bu söze karşılık diğer gruptan bir öğrencinin adını söylerler. Adı söylenen kişi koşarak karşı grubun kenetlediği ellerden birini ayırmaya çalışır. Öğrenciler 10’a kadar saymaya başlar. Eğer bu süre içinde ellerden birini ayırabilirse o gruptan bir kişiyi alarak kendi grubuna götürür. Ayıramazsa o gruba dâhil olur. Oyun gruptakilerden en az oyuncu kalıncaya kadar devam eder.

3. Oyun: Beyaz Siyah: Sınıf iki gruba ayrılır. Orta çizgide arka arkaya sırtları birbirine değecek şekilde yerde otururlar. Bir grup siyah diğer grup beyaz ismini alır. Öğretmen “siyah” dediğinde siyahlar yakalanma alanını geçene kadar koşar. Beyazlar da onları yakalamaya çalışır. Yakalama önceden belirlenen yakalama alanının içinde olursa beyazlar sayı kazanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It