El Üstünde Kimin Eli Var: Sayışarak ebe seçilir. Ebe olan yere yüzüstü kapanır. Diğer oyuncular ellerini ebenin sırtına üst üste koyarlar. Oyuncuların hepsi ellerini üst üste koyduktan sonra ebeye “El üstünde kimin eli var?” sorusunu sorarlar. Ebe eğer bilirse eli en üstte olan oyuncu ebe olur. Bilmezse ebeye ceza vermek için “Davul mu? Zurna mı? İğne mi? İplik mi?” sorusunu sorarlar. Ebe davul derse avuç içi ile ebenin sırtına yavaşça vurulur. Ebe zurna derse ebenin kulağına bağırılır. Ebe iğne derse diğer oyuncular parmaklarıyla ebenin sırtına iğne batırmış gibi yaparlar. İplik derse diğer oyuncular ebenin sırtına elleriyle dikiş diker gibi yaparlar.

Körebe: Körebe bir grup oyunudur. Karma oynanır. Oyun oynayacak alan belirlenir. Bu alanın dışına çıkılmaz. Oyuna başlamadan önce tekerleme ya da sayışma ile “ebe” belirlenir. Ebenin gözü eşarpla bağanır. Sonra diğer oyuncular belirlenen alanda ebe etrafında serbestçe dolaşır. Ebenin görevi ise arkadaşlarıdan birini eliyle yakalayıp ebelikten kurtulmaktır. Oyuncular, oyun esnasında “Körebe sesime gel!” diye seslenip elleriyle ebeye dokunarak eğlenirler. Ebe bu seslenmelerden ve oyuncuların kendisine dokunmalarından yararlanarak oyunculardan birini yakalamaya çalışır.

Ortada sıçan: Oyuncular halka şeklinde sıralanırlar. Ortaya bir oyuncu geçer. Ortaya geçen oyuncuya oyunda “ortada sıçan” denir. Orta sıçan olacak oyuncunun seçiminde gönüllülük esası da uygulanabilir, sayışmacada yapılabilir. Ortada sıçan topu diğer oyunculardan kapmaya çalışır. Topu tutarsa, o anda kendisine hangi oyuncu topu kaptırırsa o oyuncu ortaya geçer. Ortadaki oyuncunun hızlı hareket etmesi gerekir. Yanlardaki oyuncuların da taktik uygulamaları ve orta sıçanı şaşırtmaları gerekir. Oyunun süresi isteğe bağlıdır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It