1. Oyun: Değiş Tokuş: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Gruplardaki öğrencilere birden ona kadar numaralar verilir. Oyun oynanacak mekâna sandalyeler daire oluşturacak şekilde dizilir. Öğrenciler bu sandalyelere otururlar. Gruptan bir ebe seçilir. Seçilen ebe, gözleri bağlanarak dairenin ortasına geçer ve iki sayı söyler. Sayıları söylenen oyuncular kendi sandalyelerinden kalkarak yerlerini değiştirir. Ebe de bu öğrenciler ayağa kalktıklarında yakalamaya çalışır. Yakalanan ebe olur.

2. Oyun: Nuh’un Gemisi: Oyuna başlamadan önce oyuna katılan öğrenci sayısı kadar kâğıt hazırlanır. Kâğıtların yarısı kadar da hayvan cinsi seçilir. Her cins hayvan ikişer kâğıdın üzerine yazılır ve kâğıtlar karıştırılır. Öğrenciler kâğıtlardan birer tane çekerler ve kimseye göstermezler. Her öğrenci kâğıdına yazılan hayvanın taklidini yaparak eşini arar. Örneğin kâğıdında tavuk yazan öğrenci gıdaklayarak eşini arar. Birbirini bulmakta en sona kalan çift oyunu kaybetmiş olur.

3. Oyun: Top Getirme: Öğrenciler oyun oynanacak mekânda dağınık şekilde bulunurlar. Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grubun bir kovası bulunur. Öğretmenin önünde de içi küçük top dolu başka bir kova bulunur. Öğretmen kovanın içindeki topları sürekli değişik yönlere doğru atar. Öğrenciler bu topları getirip gruplarındaki kovanın içine koyar. Oyunun sonunda grupların topladıkları toplar sayılır. En çok top getiren grup oyunu kazanmış olur.

4. Oyun: Koridorda Vurulmam: Öğrenciler üç gruba ayrılır. İki grup karşılıklı bir düz çizgi boyunca sıra oluştururlar (koridor). Üçüncü grup koridorun başında başlangıç çizgisinin arkasında ikişerli dururlar. Karşılıklı duran grubun ellerinde yumuşak toplar vardır. Üçüncü gruptaki öğrenciler el ele tutuşarak koridordan geçmeye çalışırlar. Koridordan en az top isabet edilerek geçen grup alkışlanır. Oyun böyle devam eder.

5. Oyun: Tekler-Çiftler Yarışması: Oyun oynanacak mekâna paralel olarak iki çizgi çizilir. Eşit sayıda oluşturulan gruplar çizgi üzerinde aralarında üç adım olacak şekilde karşılıklı sıralanırlar. Gruplardan birine tekler diğerine de çiftler adı verilir. Öğretmen çiftler diye bağırınca, çiftler karşısındaki çizgide bulunan eşinin arkasından koşarak dolaşır ve yerine gelir. Aynı şekilde teklerde koşarlar. En kısa sürede koşup yerine gelen öğrencilere puan verilir.

6. Oyun: Yıldız: Oyun oynanacak mekânda öğrenciler yıldız şeklinde dizilirler. Aralarından bir ebe seçilir ve seçilen ebe dış tarafta bulunur. Yıldız şeklindeki öğrenciler yere çömelirler. Ebe, yıldız kollarının arasında dolaşırken bu kollardan birinin sırtına dokunur. Sırtına dokunulan öğrencinin olduğu yıldız kolu, tümden kalkıp ebenin arkasından koşmaya başlar. Kendi yıldız kollarının olduğu yere vardıklarında tekrar yerlerini almaya çalışırlar. Dışarıda kalan öğrenci yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It