1. Oyun: Dairede Koşu: Bütün öğrenciler bir daire üzerinde sıralanırlar. Bir kişi ebe olur ve dairenin ortasında yer alır. Bütün öğrencilere birden altıya kadar numaralar verilir. Sonra öğretmen numaralara isimler verir. Örneğin, 1’ler bebekler, 2’ler trenler, 3’ler tahta askerler, 4’ler uçaklar, 5’ler çiçekler ve 6’lar sporcular gibi. Bundan sonra ortadaki oyuncu “trenler” diye bağırır. Tren olan ikiler geriye doğru bir adım atarak daire etrafında sağa doğru koşarlar ve tekrar yerlerine gelirler. Yerine ilk gelen öğrenci elini yukarı kaldırır ve ortadaki ile yer değiştirerek ikinci oyunu başlatır.

2. Oyun: Kafa ve Kuyruk: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve geniş kolda birbirlerinin yüzlerine bakacak ve aralarında 5-6 metre olacak şekilde iki grup hâlinde sıralanırlar. Öğrenciler toplu oturuş pozisyonu alırlar ve el ele tutuşurlar. Grupların bir ucuna “kafa”, diğer ucuna “kuyruk” ismi verilir. Öğretmenin verdiği komuta göre (örneğin, kafa) tüm öğrenciler ellerini bırakmadan ayağa kalkar ve kuyruk tarafındaki en son iki öğrencinin kollarının altından geçerler. Tüm öğrenciler geçip başlangıç pozisyonunda otururlar. Ellerini bırakmadan düzgün şekilde oturmayı ilk tamamlayan grup 1 puan kazanır. Öğretmenin vereceği “kafa ya da kuyruk” komutu ile oyun devam eder. Süreye göre ilk 5 veya 10 puanı alan grup oyunu kazanır.

3. Oyun: Sokakta Hırsız Var: Öğrenciler 5’erli gruplara ayrılarak geniş kolda arka arkaya dizilirler. Kollarını yana açarak yan taraftaki sırada bulunan arkadaşlarıyla el ele tutuşurlar. Öğrencilerden bir hırsız, bir de polis seçilir. Hırsız sıraların ortasındaki koridora geçer. Dışarıda da polis onu gözetlemektedir. Öğretmen veya oyun yöneticisi “sola” veya “sağa” der ve düdüğünü öttürür. Düdükten sonra oyuncular söylenilen yöne 90 derece dönüş yaparak el tutuştukları eşinden ayrılır ve yeni yönündeki eşiyle el ele tutuşarak farklı bir koridor oluştururlar. Bu sırada polis, hırsızı değişen koridorlar arasında kovalar ve yakalamaya çalışır. Oyun esnasında hırsız ya da polis kolların altından geçiş yapamaz. Hırsız yakalandığında nerede yakalandıysa oraya en yakın bulunan oyunculardan iki kişi polis ve hırsız olur.

4. Oyun: Haydi Topu Yakala: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzende pozisyon alırlar. Öğrencilerden birkaç kişiye top verilir. Topu olan öğrenciler, olmayan öğrenciler ile istedikleri şekilde paslaşmaya başlarlar. Öğrencilerin arasından bir ebe seçilir. Ebe topu olmayan, paslaşmayan öğrencileri ebelemeye çalışır. Ebelenen öğrenciler oyundan çıkar. Oyun iki kişi kalana kadar devam eder. Ebe sayısı değişebilir. Oyun alanı büyültülüp küçültülebilir. Öğrencilere paslaşma şekilleri söylenerek (yerden pas veya göğüs pası vb.) paslaşmaları istenebilir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It