1. Oyun: Yılanlı Yolda Macera: Gazetelerden oluşturulmuş yılanlar sınıfta yerlere gelişi güzel bir şekilde bırakılır. Sonra yılanlarla dolu bir yolda yürüyüşe çıkılacağı anlatılır. Öğrenciler yılanlara basmadan öğretmenin verdiği yönergelere göre hareket ederler. Örneğin; topuk-parmak ucu temasıyla yürüme, tek-çift ayak zıplayarak, sekerek yılanların üzerinden atlayarak ilerleme vb.

2. Oyun: İp Atlamalı Stafet Yarışması: Öğrenciler 8-10 kişilik gruplar hâlinde dizilirler ve çıkış çizgisinin önünde dururlar. Çıkış çizgisinin hemen önüne bir daire çizilir. Bu dairenin on metre ilerisine bir daire daha çizilir. Çıkış çizgisine yakın dairelerin içinde atlama ipleri vardır. Komutla grupların ilk yarışmacıları bu dairelerin içine girip ipi alıp atlayarak diğer daireye kadar gidip bu daireye ipi bırakıp geri dönerler. Diğer öğrenciler ip olan daireye gidip ipi alıp atlayarak ipi diğer daireye bırakırlar. İp bir daireden diğerine taşınarak yarışma devam eder.

3. Oyun: İpe Basma: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre 10’arlı gruplara ayrılırlar. Her gruptan bir öğrenci yerde bir ucu serbest olan ipi dalgalandırarak geri geri koşar. Diğer öğrenciler ise ipin üstüne basmaya çalışırlar. İpe basan oyuncu ip sallama görevini yürütür.

4. Oyun: Beraber Oturalım: Öğrenciler sınıf mevcuduna göre gruplara ayrılarak daireler oluştururlar. Dairedekiler birbirlerinin kollarından ya da omuzlarından tutunurlar. Öğretmenin komutu ile birlikte, grup hâlinde düşmeden oturup kalkarlar. Düşen veya teması bırakan oyuncu oyundan elenmiş olur. Gruptaki öğrenci sayıları arttırılıp, azaltılabilir. Tutuş şekilleri değiştirilebilir (örneğin ayaktan tutmak gibi).

5. Oyun: Tek Ayaklı Tırtıllar: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar ve belirlenen çizginin arkasında derin kolda sıralanırlar. Öğrenciler sağ elleriyle geriye bükülü olan sağ bacaklarının ayak bileklerinden tutarlar. Sol elleriyle de öndeki arkadaşlarının omuzlarından tutarlar. Öğretmenin “başla” komutu ile gruplar belirlenen çizgiye kadar birbirinden kopmadan tek ayakla sıçrayarak gitmeye çalışırlar. Belirlenen çizgiden birbirinden kopmadan, önce geçen grup oyunu kazanır. Mesafe arttırılabilir. Oyun aynı şekilde öğrencilerin birbirinin dizlerine oturarak da oynanabilir.

6. Oyun: Kartonlarla Yürüme: Öğrenciler üç eşit gruba ayrılırlar ve belirlenen çizginin gerisinde derin kolda sıralanırlar. Her gruba kartondan yapılmış yuvarlak şeklinde iki kapak verilir. Öğretmenin “başla” komutu ile birlikte her gruptan birinci öğrenci kartonun birini yere koyarak bir ayakları ile üzerine basar ve daha sonra ikinci kartonu onun önüne koyarak ona basar. Öğrenciler bu şekilde bitiş çizgisine kadar yürürler ve çizgiye geldiklerinde kartonları alarak başlangıç çizgisine kadar koşup kartonları ikinci arkadaşına verip grubunun arkasına geçerler. Kartonları alan oyuncular aynı şekilde yürüyerek çizgiye ulaşmaya çalışırlar. Oyun bu şekilde devam eder ve en önce bitiren grup oyunu kazanır. Mesafe değiştirilebilir. Kartonlar üzerinde farklı şekillerde yer değiştirmeler (tek ayak ve ya çift ayakla sıçrama vb.) yapılabilir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It