1. Oyun: Atlı Karınca: Uzunca bir ipin iki ucu düğümlenir, daire yapılır. Öğrenciler bu ipi sol ya da sağ elleri ile tutarlar. Daire bozulmadan düzgün tempolu adımlarla yürürler. Daha sonra ip bırakılmadan koşmaya geçilir. Öğretmen “el değiştir” deyince bu kez öğrenciler ters yöne yürür veya koşarlar. “Atlı karınca yavaşla… dur…” denilince öğrenciler durur. Oyun bir süre yürüyüş ve koşulardan sonra bitirilir. Dairede ipi en güzel tutan, el değiştirirken şaşırmayan öğrenciler alkışlanır.

2. Oyun: Sıçrama: Öğrenciler 10’ar kişilik gruplara ayrılırlar ve derin kolda sıralanırlar. Her grubun önüne belli mesafe uzaklıkta üzerinde 1’den 5’e kadar sayıların yazılı olduğu kumaşlar ve kurdeleler ve ilerisine de stafet çubukları konulur. Öğretmenin komutu ile grubun başındaki öğrenciler kumaşlara doğru koşarlar. Sırayla yan yana dizili olan kumaşların önünde kumaşın üzerinde yazılı olan sayı kadar sıçrarlar ve yerden bir kurdele alıp koşarak stafet çubuğuna gidip, kurdeleyi çubuğa bağlayıp, hızlıca sırasına dönerler. Sırayla bütün öğrenciler oyunu oynarlar.

3. Oyun: Yukarıdan ve Etrafından: Öğrenciler 12’şer kişilik gruplar oluştururlar. Her grup kendi içerisinde belirlenen alanda 8 kişi ile kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluşturulduktan sonra 4 öğrenci engellere yaklaşırlar. Engele geldikleri zaman engel olanlar engeli nasıl geçeceklerini söylerler (bacak arasından, etrafından iki kez dönerek vb.). Verilen sürenin sonunda engel oluşturan öğrenciler değişir ve yeni kişiler engel olur. Oyun bu şekilde belirlenen süre içerisinde devam eder.

4. Oyun: Molekül: Öğrenciler belirlenen alanda dağınık düzen alırlar. Öğretmen müzik çalar ve öğrenciler müziğe göre hareket ederler (Bazıları dans eder veya müzik ritminde yürüyüp, koşabilirler.). Müzik sustuğunda öğretmen bir sayı söyleyerek kaçarlı gruplar oluşturulacağını açıklar. Örneğin 3’erli veya 5’erli olun vb. gibi. Öğrenciler hızlıca söylenen rakam kadar bir araya gelerek gruplar oluştururlar. Açıkta kalan oyuncu veya oyuncular oyundan çıkarlar. Sonra yeniden müzik başlatılır ve öğrenciler tekrar müziğe göre hareket ederler. Öğretmen müziği kapatarak yeniden bir rakam söyler ve oyuncular o rakamı oluştururlar. Bir gruba dâhil olamayan oyuncular oyundan çıkar. Oyun bu şekilde iki kişi kalana kadar devam eder. Öğrencilerden müzikle beraber söylenen hareketi yapmaları istenebilir (ör. ip atlama, mekik çekme, şınav çekme vb.). Ayrıca dışarı çıkan oyuncular belli bir süre sonra ikinci bir grup oluşturup aynı şekilde oyunu oynayabilirler.

5. Oyun: Benimle İp Atlar mısın?: Öğrenciler eşit gruplara ayrılır ve her gruba bir adet uzun atlama ipi verilir. İki grupta da ikişer kişi ipi tutar ve sallamaya başlar. Gruplarda geriye kalanlar ipin önünde derin kolda sıraya geçerler. Her gruptan birer kişi ortaya girip beş kez ip atlar. Daha sonra çıkıp gruptan birisine “Benimle ip atlar mısın?” der ve onunla el ele tutuşarak ikisi aynı anda beş kez ip atlarlar. Daha sonra ilk öğrenci bir başka arkadaşını da oyuna davet eder ve üç kişi beş kez ip atlarlar. Oyun bu şekilde devam eder. İpe takılan öğrenci oyundan çıkar ve ipi tutar. Oyun tüm oyuncular aynı anda ipi 5 kez atlayana kadar devam eder. İp atlama sayısı, şekli (tek ayakla, dönerek vb.) değiştirilebilir. Oyun iki grup hâlinde yarışma şeklinde de oynatılabilir.

6. Oyun: Balonum Patlamasın: Öğrencilere ikişer balon dağıtılır. Öğrenciler balonları şişirir ve uçlarını iple bağlar. Balonlardan birini sağ ayak bileklerine, birini de sol ayak bileklerine bağlarlar. Öğrenciler belirlenen alan içerisinde dağınık düzende yerleşirler. Öğretmenin komutuyla birlikte, öğrenciler bir yandan diğer arkadaşlarının balonlarını ayaklarıyla patlatmaya çalışırken, bir yandan da kendi balonlarının patlamasını engellemeye çalışırlar. Oyunun sonunda ayağında balon kalan oyuncu oyunun galibi olur. Oyun müzikle de oynatılabilir ve müzik durduğu zaman oyuncular da durur. Alan, öğrenci düzeyine bağlı olarak büyültülüp küçültülebilir. Oyun tek balonla da oynatılabilir.

7. Oyun: Bahçedeki Yılanlar: Bir öğrenci bahçedeki yılan olarak seçilir. Diğer öğrenciler serbest olarak sahaya dağılırlar. Ebe olan yılan ortamdaki bütün öğrencileri yakalar ve kendine katar. Yani ebelenen öğrenci yılanın arkasına geçer ve önündeki öğrencinin omuzlarından tutar. Oyun oynanırken yılanın başı “Ben doydum.” diyip yılanın başı olmaktan vazgeçebilir ve yılanın başı görevini bir arkasındaki öğrenciye devredebilir. Yılan kopmadan, herkesi yemekle (yakalamakla) yükümlüdür. (Eğer oyunun zamanında ya da formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir. Sınırlar değiştirilebilir. Yılanın timsah ya da ayı olmasına izin verilebilir. Bu değişim öğrencilerin elleri ve dizleri üzerinde yürümeleri için yapılır.).

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It