a) Kullanılacak nesnelerin geometrik cisimlerden seçilmesine dikkat edilir.
b) Geometrik cisimler (prizma, küre vb.) adlandırılmadan, kutu, birimküp, pet şişe, kamp çadırı, pinpon
topları gibi nesnelerin sınıflama yapılacak özellikleri (yuvarlak, köşeli, üstünde dikdörtgen olan vb.)
listelenir.
c) Günlük hayattan basit cisimler kullanarak farklı yapılar oluşturulur.
ç) Günlük hayattan geometrik cisim şeklindeki nesnelerin yüzleri inceletilerek geometrik şekillerle
ilişkilendirme çalışmaları yapılır.
d) Geometrik cisimlerin açınımına girilmez.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine elinde bazı nesneler olduğunu bunları özelliklerine göre ayıracaklarını söyler. Öğretmenin gösterdiği nesneler benzer özelliklerine göre gruplandırır. Öğretmen geometrik cisimleri isimlendirmeden öğrencileriyle beraber cisimlerin özellikleri hakkında konuşur. Konuştuktan sonra öğrencilere sınıftaki materyallerden örnekler vererek bu cisimlere benzeyenleri bulmalarını ister. Öğrenciler bulduktan sonra tahtaya günlük hayattan bazı nesneleri gösterir ve hangi neye benzediğini sorar. Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Daha sonra öğrencilerin günlük hayatlarından örnek vermelerini ister. Öğrenciler örnek verdikten sonra öğretmen tahtaya fotoğraflar yapıştırır. Tahtanın diğer tarafına geometrik cisimlerin fotoğrafını yapıştırır. Öğrencilerden uygun fotoğrafı uygun cisimle eşleştirmelerini ister. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It