Tag

1. sınıf dengeyi sağlama

Browsing

1. Oyun: Çember Dünyası: Çemberler birbirine geçirilerek dünya şekline getirilir. Her grup altışar kişiden oluşur. Her gruptaki öğrenci bu dünyanın içerisinden çemberlere değmeden geçmeye çalışır.

2. Oyun: Çember Transferi: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Daire çizgisinde el ele tutuşurlar. Her grubun başındaki öğrencinin yanındaki arkadaşıyla arasında bir çember vardır. Öğretmenin komutuyla grubun başındaki öğrenci çemberin içinden geçerek çemberi diğer koluna aktarır. Aynı şekilde diğer öğrenciler de çember aktarımı yaparak çemberi başlangıç noktasına getirirler.

3. Oyun: Ambara Vurdum Bir Tekme: Öğrenciler el ele tutuşup bir daire oluştururlar. Aşağıdaki sözlerle şarkı söylerken bir yandan sağa ya da sola dönerler. Bir yandan da şarkının sözlerine uygun hareketler yaparlar.

Ambara vurdum bir tekme bir tekme (tekmeleme) Ambarın kapısı açıldı açıldı (açma) İnci de boncuk saçıldı saçıldı (saçılma) Limonu da böyle keserler keserler (kesme) Suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar (sıkma) Çamaşırı böyle yıkarlar yıkarlar (yıkama) Suyunu da böyle sıkarlar sıkarlar (sıkma) Ütüyü de böyle yaparlar yaparlar (ütü yapma) Saçımı da böyle örerler örerler (örme)

4. Oyun: Balık Ağı: Etkinlik alanına büyük bir daire çizilir. Buna balık ağı denir. Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Ebe balık ağının bir köşesinde elinde düdükle bekler. Öğrenciler balık ağının içinde ve dışında serbestçe koşar veya yürürler. Ebe düdüğünü çaldığında herkes olduğu yerde kalır. Balık ağı içinde bulunan öğrenciler yakalanmış olur. Balıkçı balıkları sayar. Sayısını söyler. Bir başka ebe seçilir. Amaç en fazla balığı yakalamaktır.

5. Oyun: Kedi Geliyor: Etkinlik alanının köşesine kedi için bir yer yapılır. Diğer öğrenciler oyun alanında bulunur. Bunlar da faredir. Oyunu yöneten oyun alanının içinde dolaşıp farelerin odanın içine girmelerini sağlar. (Kedi odada yoktur.) Fareler sıçrayarak, emekleyerek bir süre hareket ettikten sonra oyunu yöneten “Kedi geliyor.” diye bağırır. Bütün fareler odanın dışına koşarlar. Koşarken kediye yakalanmamaya çalışırlar. Yakalanan kişi yeni kedi olur.

6. Oyun: Eşini Bul ve Otur: Öğrenciler oyun alanında ikişerli eş olurlar. Eşlerden biri iç dairede diğeri dış dairede olmak üzere iç içe iki daire oluştururlar. İç dairedeki öğrenciler kendi aralarında, dış dairedeki öğrenciler kendi aralarında el ele tutuşurlar. Öğretmenin başla komutu ile iç daire soldan, dış daire sağdan dönmeye başlarlar. Dairedekilerin ellerini bırakmamaları gerekir. Öğretmen “Eşini bul otur.” dediğinde herkes eşini bulur. Öğretmenin önüne gelir, oturur ve oyun yeniden başlar.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It