Tag

1. sınıf geleneksel çocuk oyunları

Browsing

1. Oyun: Yağ Satarım Bal Satarım: Açıklaması 1. sınıf BO.1.1.1.1. kazanımında verilmiştir.

2. Oyun: Yerden Yüksek: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Bu ebenin etrafında diğer öğrenciler “alçaktayım, alçaktayım…” diye bağırarak ve ellerini çırparak sürekli oradan oraya koşuştururlar. Ebe alçaktakilerden birini yakalamaya çalışır. Öğrenciler ise yakalanmamaya çalışarak sürekli oradan oraya hareket ederler. Tam ebe yakalayacağı sırada öğrenciler bulundukları yerden daha yüksek bir yere çıkarak “yüksekteyim, yüksekteyim…” diye bağırmaya başlarlar. Bu öğrenciler yüksekteyken ebe onları yakalayamaz. Eğer yakalarsa, yakaladığı öğrenci yeni ebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.

3. Oyun: Kutu Kutu Pense: Öğrenciler gruplara ayrılır ve el ele tutuşarak daire olurlar. Dönerek aşağıdaki tekerlemeyi söylerler:

Kutu kutu pense, Elmamı yerse,

Arkadaşım -bir isim, Arkasını dönse.

Adı söylenen öğrenci arkasını döner.

Sırayla herkes arkasını döndükten sonra aynı tekerlemeyle önlerine dönerler.

4. Oyun: Aç Kapıyı Bezirgân Başı: Sınıftan iki öğrenci seçilir. Bu öğrenciler aralarında anlaşarak her biri kendine bir isim örneğin; meyve, hayvan, çiçek gibi takma bir isim seçer. Bu iki öğrenci yüz yüze dururlar ve el ele tutuşup, kollarını köprü gibi havaya kaldırırlar. Diğer öğrenciler, tek sıra hâlinde dizilirler ve aşağıdaki şarkıyı söyleyerek arkadaşlarının kollarının altından geçerler:

Aç kapıyı bezirgân başı bezirgân başı,

Kapı hakkı ne verirsin, ne verirsin,

Arkamdaki yadigâr olsun yadigâr olsun.

Bir sıçan, iki sıçan üç demeden dolaba kaçan.

Bu geçme sırasında, şarkının bittiği an, hangi öğrenci arkadaşlarının kolları arasında kaldıysa bu öğrenci, oyun oynanan yerden biraz uzağa götürülür. Önceden belirlenen takma isimler öğrenciye söylenir ve bu iki isimden birini seçmesi istenir. Kollar arasında kalan öğrenci, iki isimden birini seçer ve ismi kendisine takma isim olarak seçmiş olan öğrencinin arkasına geçer. Oyun, tüm öğrenciler bitene kadar oynanır. Sonunda, her iki öğrencinin arkasında iki grup oluşur. Daha sonra ortaya bir çizgi çizilir. Çizginin bir tarafında bir grup, diğer tarafında öteki grup durur ve en önde kendilerine takma isimler takan öğrenciler bulunur, onları seçen diğer öğrenciler de, onların arkasında kuyruk olurlar. En öndekiler ellerine kalınca bir ip alırlar ve ellerindeki iple birbirlerini çekmeye çalışırlar. Bu çekişme sırasında, çizgiyi geçen grup diğer grubu alkışlar.

5. Oyun: Köşe Kapmaca: Açıklaması 1. sınıf BO.1.1.1.1. kazanımında verilmiştir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It