Tag

1. sınıf hareket becerisi

Browsing

1. Oyun: Meyve Sepeti: Sınıf dört eşit gruba ayrılır ve her grup karenin bir köşesini oluşturacak şekilde pozisyon alır. Her gruba bir meyve ismi verilir. (Örneğin elmalar, kirazlar, çilekler, erikler) Öğretmen iki meyve ismi söylediğinde (elmalar – çilekler) bu gruplar hızlıca yer değiştirir. Öğretmen meyve sepeti dediğinde tüm gruplar yer değiştirir.

2. Oyun: Mandal Asma: Öğrenciler eşit gruplara ayrılır ve derin kolda sıraya geçerler. Her gruptaki öğrencilere birer tane mandal verilir. Öğretmenin komutu ile grup başındaki öğrenciler koşarak karşılarında duran ipe ellerindeki mandalı asıp sıradaki arkadaşına dokunur ve diğer öğrenci çıkar. Oyun bu şekilde devam eder. Mandallarını ilk önce ipe asan grup oyunu kazanır.

3. Balık Yakalama: Öğretmen hareketleri ile birlikte “Kırmızı Balık” şarkısını öğrencilere öğretir. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor.

Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor.

Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme.

Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak.

Kırmızı balık kaç kaç kaç.

Daha sonra öğrenciler dört veya beşli gruplara ayrılır ve her gruba bir renk verilir. Öğrenciler etkinlik alanının değişik yerlerine saklanan kendi gruplarını gösteren renkteki balıkları yürüyerek, koşarak vb. bulmaya çalışır. İlk önce hangi grup balıklarını toplamayı bitirirse alkışlanır.

4. Oyun: Eşini Bul: Öğrenciler etkinlik alanında dağınık şekilde yürürler. Öğretmen “zıpla” dediğinde tüm öğrenciler zıplamaya başlar. “Tek ayak üzerinde zıpla” dediğinde tek ayak üzerinde zıplarlar. “Kollarını havaya kaldır” dediğinde tüm öğrenciler kollarını kaldırır vb. yönergeler verilir. Sonra öğretmen “Herkes kendine bir eş bulsun.” dediğinde öğrenciler en yakınındaki arkadaşıyla eşleşir. Açıkta kalan öğrenci yeni komutu verecek kişi olur.

5. Oyun: Kartopu Partisi: Öğretmen çocuklara beyaz peçeteler verir ve buruşturarak kartopu oluşturmalarını ister. Oluşturulan bu kartopu ile müzik eşliğinde kartopu partisi yapılır. Oyunun sonunda ise kartopu toplama yarışması yapılır. En çok kartopu toplayan öğrenci alkışlattırılır.

6. Oyun: Kümes: Öğrenci sayısı kadar etkinlik alanına daire çizilir. Bunlar kümes olur. Her daire bir öğrencinin iki ayağını alacak genişlikte olur. Her öğrenciye bir kümes hayvanı adı verilir. Örneğin tavuk, kaz, hindi vb. Öğrenci sayısı çoksa birkaç öğrenciye aynı hayvan ismi verilebilir. Oyun başlayınca her öğrenci kendi kümesinde durur. Öğretmen, öğrencilere adlarını söyleyerek seslenince öğrenciler kümeslerinden çıkarlar ve serbestçe dolaşırlar. Gezerken ismini aldıkları hayvanların da taklitlerini yaparlar. Öğretmen “tavuklar” deyince tavuklar çıkar, tavuk sesi çıkararak gezinir. “Ördekler” dediğinde ördekler çıkar, ördek sesi çıkararak gezinirler. Bu şekilde gezinirken öğretmen bir anda “Kurt geliyor kaçın” diye seslenir. Öğrenciler kurttan kaçıp herhangi bir kümese girer. Her kümese bir öğrenci girebilir. Açıkta kalan öğrenci komut verecek kişi olur. Bu kez de o öğrenci oyunu yönetir. Oyun bu şekilde devam eder.

7. Oyun: Leylekler ve Kurbağalar: İç içe iki daire çizilir ve öğrencilerin yarısı içteki dairenin içine, yarısı dıştaki dairenin dışına dağıtılır. İçteki dairedekiler kurbağa, dıştakiler ise leylek olur. İki çizginin arası ise bataklıktır. Öğretmen “Kurbağalar serinleyin.” deyince, kurbağalar bataklığa girip gezinmeye başlarlar. Öğretmen “Leylekler yakalayın.” deyince kurbağalar yerinden kaçarken leylekler de onları yakalamaya çalışırlar.

8. Oyun: Tünel Topu: Öğrenciler eşit gruplara ayrılarak derin kolda sıraya geçerler. Her grubun sonundaki öğrencilere birer top verilir. Öğretmenin komutu ile grupların sonlarındaki öğrenciler ellerindeki top ile arkadaşlarının bacaklarının arasından geçerek en öne gelir ve topu baş üzerinden elden ele dolaştırarak arkadaki öğrenciye ulaştırır. Topu alan öğrenci başa geçer. Bu şekilde ilk başlayan grubun öğrencisi sıra başına geçince oyun biter.

9. Oyun: Balık Yakalama: Bahçeye, oyun alanı olarak bir dikdörtgen çizilir. Buna “balık ağı” denilir. Öğrencilerden bir ebe seçilir. Ebe “balıkçı” olur; balık ağının bir köşesinde bekler. Öteki öğrenciler “balık” olurlar ve ağ çevresinde dolaşırlar. Diledikleri zaman balık ağına (yakalanmamaya çalışarak) girip çıkarlar. Balıkçı ise, ağa giren balıkları yakalamaya çalışır. Ağın içine olabildiğince çok sayıda balığın girdiği bir anı kollar. Dilediği zaman “dur” ya da “yakaladım” diye bağırır. Balıkçı bağırınca, ağ içinde bulunan bütün balıklar oldukları yerde kalırlar. Balıklar yakalanmış olur. Balıkçı, balıkları sayar, arkadaşlarına sayısını söyler, ebelikten kurtulur. Yakalanan balıklar, yeni bir ebe seçerler. Yeni ebe balıkçı olur. Oyun böylece sürer. Oyun sonunda, en çok balık tutmuş olan öğrenciye “reis” adı takılır ve öğrenci alkışlanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It