Tag

1. sınıf hayvanlar konusu

Browsing

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.),
bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulur. Gözlem yapılacaksa gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Ders Planı:

Öğretmen sınıfa girer. Öğrencilerden bildikleri hayvanların isimleri söylemesini ister. Daha sonra bazı hayvan fotoğrafları gösterir ve bunların hangilerinin çevresinde olabileceğini, hangisinin olamayacağını sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğrencilere hayvanların ne ile beslendiklerini ve nerede yaşadıklarını sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen hayvanların beslenme şeklini ve yaşadıkları yeri öğrencilere açıklar. Eğer gözlem yapma imkanı varsa öğrencileri okul bahçesinde çıkartır ve çevredeki hayvanları gözlemeleri sağlanır. Eğer gözlem imkanı yoksa öğretmen videolar izleterek öğrencilerin gözlem yapmasını sağlar. Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

Pin It