Tag

1. sınıf oyun stratejileri

Browsing

1. Oyun: Stafet Oyunları: Birinci kazanımda yazılan stafet oyunu öğretmen tarafından ekipman, mekân ve öğrenci gelişim özellikleri göz önüne alınarak çeşitlendirilir.

2. Oyun: Tünel: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun öğrencileri, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki öğrenci verilen başla komutuyla veya düdük sesiyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en öne yerleşir. Öne gelen öğrenci bir arkadakinin omzuna dokunur. Bu şekilde tüm öğrenciler birbirinin omzuna dokunduğunda en arkadaki öğrenci aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün öğrencilerin tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır. Tüneli ilk bitiren grup kazanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It