Tag

1. sınıf sınıf dışı oyunlar

Browsing

1. Oyun: Kısa Mesafeli Çuval: Öğretmen öğrencileri gruplara ayırır. 2-4 metre uzağa bitiş çizgisi çizilir. Her öğrenciye birer çuval verilir. Çocuklar çuvalların içine girerler. Çuvalların uçlarını elleriyle tutarlar. Öğretmenin başlama komutuyla çuval içinde yürümeye çalışırlar. Bitiş çizgisine varıp geri dönerler. İlk dönen birinci olur ve alkışlattırılır.

2. Oyun: Uçurtma Uçurma: Öğrencilere evden uçurtmalarını getirmeleri söylenir. Uygun havada öğrenciler bahçeye çıkarılarak uçurtma uçurmaları sağlanır. Öğretmen önce uçurtma uçurmanın şartlarını söyler ve uygulamalı gösterir. Uçurtma uçuramayan öğrencilere yardım eder.

3. Oyun: Saklambaç: Bir kişi ebe seçilir, ebe arkasını döner ve gözlerini yumar. 10’a kadar sayı sayar ve döner bu arada diğer öğrenciler saklanmışlardır. Diğer öğrencilerin saklandıkları yeri ebe bulmaya çalışır. Yakaladıklarını “yakaladım” diyerek sobe yapar, yakalananlar ebe olur.

4. Oyun: Eşini Bul: Öğrenci sayısına göre her bir hayvandan ikişer tane olacak şekilde resimlerin olduğu kartlar hazırlanır. Kartlar bahçede dağınık bir şekilde ters olarak yere konulur. Öğretmen komutu ile tüm öğrenciler koşarak birer tane kart alır ve üzerindeki hayvanın sesini çıkararak eşini bulmaya çalışırlar. Eşini bulanlar belirlenen bölgede toplanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It