Tag

1. sınıf yer değiştirme haraketleri

Browsing

1. Oyun: Yağ Satarım Bal Satarım: Bir kişi ebe olur. Diğer öğrenciler daire olur ve yere çömelirler. Ebe olan, elinde mendil ile çömelen bu öğrencilerin arkalarından yürüyerek / koşarak şarkı söyleyerek dolaşır. Şarkı şöyledir:

Yağ satarım, bal satarım, Ustam ölmüş ben satarım. Ustamın kürkü sarıdır. Satsam on beş liradır. Zambak, zumbak, Dön arkana iyi bak.

Ebe şarkının bir yerinde elindeki mendili öğrencilerden birinin arkasına yere bırakır. Çömelen öğrenciler şarkıya ellerini vurarak ve söyleyerek katılırlar. Eğer çömelen öğrenci arkasına mendil bırakıldığını fark ederse hemen mendili kapıp dairede dolaşan öğrenciyi aynı yönde kovalar ve yetişirse sırtına mendille vurur. Sonra kendisi mendili bırakmak için oyuna başlar. Çömelen öğrenci arkasındaki mendili fark etmezse ayaktaki onun yanına kadar turu tamamladığında mendili alarak yerdeki öğrencinin mendille sırtına vurur ve mendili eline vererek ebeliğini diğer öğrenciye bırakır.

2. Oyun: Köşe Kapmaca: Öğrenciler gruplara ayrılır. Kare alanlar çizilir. Karenin her köşesine bir öğrenci yerleştirilir. Her karede bir ebe olur. Öğrenciler ortadaki ebeye yakalanmadan yer değiştirmeye çalışır. Yer değiştirme ebenin veya öğretmenin komutuyla gerçekleşir. Değişme sırasında ebe köşelerden birini kaparsa yerine kaptığı öğrenci ebe olur.

3. Oyun: Basit Stafet: Öğrenciler farklı gruplara ayrılır ve etkinlik alanında belirlenen iki çizgi arasında yürürler. Sonra durmadan belli bir mesafede koşarlar. Minder üstünde vücutları üzerinde yana yuvarlanma yaparlar (kütük yuvarlanması) ve yere koyulan küçük engelin üzerinden atlarlar. Sonra koşarak geriye dönüp sırasının arkasına geçerler. Öğretmen, ekipmanlara ve öğrencilerin özelliklerine göre yer değiştirme hareketlerini çeşitlendirerek kullanabilir.

4. Oyun: Ayağını Yerleştir: Ekinlik salonunun zeminine tebeşirle ayak resimleri çizilir. Sağ-sol ayak resimlerini gösteren yerlere öğrencilerin ayaklarını yerleştirerek yürümeleri sağlanır.

5. Oyun: Yönünü Bul: Kartonların üzerlerine yönleri gösteren oklar çizilir ve bunlar etkinlik alanında değişik yerlere yerleştirilir. Öğrencilerden yönünü gösteren okları takip ederek müzik eşliğinde hareket etmeleri istenir.

6. Oyun: Değiş ve Dön: Öğrencilerin ikili gruplar oluşturmaları sağlanır. Her öğrenci gruptaki arkadaşıyla arka arkaya durur. Öndeki eş lider, arkadaki takipçidir. Öndeki öğrenci değişik yönlerde ve değişik şekillerde hareket ederken arkadaki öğrenci onu taklit ederek takip eder. Öğretmenin komutuyla eşler değişir ve oyun tekrarlanır.

7. Oyun: Üç Küçük Kuzu: Bir öğrenci kurt olur sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç arkadaşının yani küçük kuzuların ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek; “hurr, hurr” der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için kurt olur. Oyun böylece devam eder.

8. Oyun: Yükseğe Sıçra: Öğrenciler sınıf mevcuduna dikkat edilerek gruplara ayrılır. Bir poşete yumuşak bir top koyularak ağzı sıkıca bağlanır ve ucuna bir ip takılır. Aynı düzenek grup sayısı kadar hazırlanır. Her gruptan bir kişi top çevirici olur. Grubun diğer öğrencileri ay şeklini alır. Top çevirmede görevli öğrenci, yere çömelerek ipinden tuttuğu topu sağdan sola, soldan sağa yerde sürüyerek hareket ettirir. Ayaktaki diğer grup üyeleri ise topun üstünden atlamaya çalışır. Atlarken yanan öğrenci top çevirici olur.

9. Oyun: Çemberden Çembere: Etkinlik alanına öğrenci sayısı kadar çember koyulur. Öğrenciler çemberlerin içerisine girerler. Öğretmen değişik komutlar vererek değişik hareketler yaptırır (Örneğin çemberin çevresinde dön, çemberin içine çift bacak sıçra, tek bacak sıçra, bir ayak çember içinde bir ayak çember dışında vb.). Etkinlik uygulanırken çember bulunmaz ise ip, gazete kâğıtları bükülerek çember oluşturulabilir.

10. Oyun: Sıçra Dokun: Sınıf içinde boydan boya ip gerilir. İpin üzerine meyve resimleri asılır. Resimlerin öğrencilerin sıçrayarak dokunacakları yüksekliğe koyulması gerekmektedir. Sınıf gruplara ayrılır. Gruplar sıra ile kalkar. Her gruptan bir öğrenci kalkıp bir tane meyve almaya çalışır ve yerine oturur. Hangi grup ilk olarak meyvesini bitirirse diğer gruplar tarafından alkışlanır.

11. Oyun: Zıp Zıp Zıpla: Öğrenciler oyun alanında üç gruba ayrılır. Her grup için yuvarlak bir alan çizilir. Gruplar; zıplayanlar, hoplayanlar ve top toplayanlar diye isim alırlar. Öğretmen aşağıdaki sözleri bazen sıra ile bazen de karışık söyler. Hangi grubun adı söylenirse o gruptaki öğrenciler kendi hareketlerini yaparlar. Öğretmen söylediği gruba bakmayıp diğer gruba bakarak grupları yanıltabilir. Zıp zıp zıpla (Tek ayakla zıplanır.) Hop hop hopla (İki ayakla hoplanır.) Top top topla (Yere çömelinir.)

12. Oyun: Sincap ve Ceviz: Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar. Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır. Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar (uyuyormuş gibi). Yalnız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır. Sincap, cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken, cevizi (silgiyi) bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar. Sincap yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur. Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It