Tag

1. sınıf yer yön kavramı

Browsing

a) Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada, yüksektealçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) günlük hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
b) İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir.
c) Günlük hayat örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de çalışmalar yapılabilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Masanın yanında durur ve öğrencilere masaya göre konumunu sorar. Daha sonra yerini değiştirir ve tekrar sorar. Bu şekilde örnekleri arttırır. Daha sonra öğrenciler üzerinden örnekler verir. (Siz tahtaya göre neredesiniz, kapıya göre neredesiniz gibi)

Daha sonra masasının üzerine çeşitli araç gereçleri koyar ve hangi nesnenin herhangi bir nesneye göre konumunu sorar. (Kutunun içine eşyayı koyarak eşya nerde gibi) Örnekler bittikten sonra öğretmen sırasıyla öğrencileri tahtaya kaldırır ve onlara komut verir. (Masanın sağına git, kapının önünde dur vs.)

Etkinlik sona erdikten sonra öğretmen tahtaya şekiller çizer. Öğrencilere sorular sorar. (üçgenin altındaki şeklin adı nedir, karenin sağındaki şeklin adı nedir gibi)

Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It