Tag

çevreyi koruma

Browsing

Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun
kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel düzeyde tanıtılır.

Bu kazanım için öneriler:

  1. Öğrencilerle okulun etrafındaki çöpler toplanabilir.
  2. Öğrencilerle birlikte fidan dikilebilir.
  3. Öğrencilere örnek olaylar izletilip fikirleri alınır. Tartışma ortamı yaratılır.
  4. Sınıfın bir köşesine bazı bitkiler yerleştirilip öğrencilere sulama, bakım yapma vs. sorumlulukları verilebilir.
  5. Bu konuyla alakalı sivil toplum kuruluşlarından bahsedilir ve kuruluşların fotoğrafı öğrencilerine gösterir.
  6. Çevreye duyarlı ve duyarsız davranan kişiler olacak şekilde iki farklı durumu canlandırmaları sağlanabilir. Daha sonra her iki drama için de öğrencilerden fikirler alınabilir.
  7. Farklı kuruluşlar gösterilebilir. Öğrencilerden hangi kuruluşların bu konuyla alakalı olduğunu bulmaları istenir.
Pin It