Tag

geri dönüşüm

Browsing

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar kullanıma sunulma alanları örneklenir. Bu sürecin çevreye olan katkıları vurgulanır. Sayılan maddelerden birini kullanmak ve farklı işlev kazandırmak suretiyle sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark ettirilir.

3. Sınıf Geri Dönüşümün Etkileri Etkinliği 1:

3. Sınıf Geri Dönüşümün Etkileri Etkinliği 1

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddelerin toplanma şekilleri ve tekrar kullanıma sunulma alanları örneklenir. Bu sürecin çevreye olan katkıları vurgulanır. Sayılan maddelerden birini kullanmak ve farklı işlev kazandırmak suretiyle sürdürülebilirlikte rol alabilecekleri fark ettirilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine getirdiği bazı maddeleri gösterir. Maddeler üzerinden öğrencilerle konuşur ve hepsini aynı yere atmanın sakıncalarının neler olabileceğini öğrencilerine sorar.

Daha sonra geri dönüşümle ilgili video izletir ve maddelerin ayrı ayrı atılması ile ilgili öğrencilere bilgi verir. Sonra tahtaya farklı kutular yapıştırır. (Üzerlerinde cam, plastik, kağıt, pil) yazar. Tahtanın diğer kısmına maddelerin fotoğraflarını yapıştırır. Öğrencilerden uygun maddeyi uygun kutuya yapıştırmalarını ister.

Etkinlik bittikten sonra öğretmen öğrencilerle birlikte geri dönüşüm kutuları hazırlar ve sınıfın bir köşesine yerleştirir. Ayrıca belli bir süre vererek geri dönüşüm için malzemeleri en çok ayıracak öğrenciyi ödüllendireceğini söyler.

Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Plastik, kâğıt, pil, bitkisel yağ ve cam gibi maddeler üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerle çevresindeki maddeler hakkında konuşur. Daha sonra öğrencileri plastik, kağıt, pil, cam gibi maddelerin geri dönüşüme sahip olduğunu söyler. Getirdiği malzemelerle birlikte öğrencilerle beraber geri dönüşüm kutuları yapar. Plastik, kağıt, pil, cam gibi maddeler için ayrı ayrı kutular yaparlar ve sınıfın bir köşesine koyarlar. Daha sonra öğretmen tahtada geri dönüşüm yapılacak maddeler ile ilgili videolar izletir ve öğrencilerden fikirlerini alır. Bundan sonra sınıf içerisindeki maddelerin maddenin cinsine göre kutuya atılması gerektiğini söyler. Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It