2. Sınıf Türkçe Dersi Etkinlikleri

Harf Bilgisi Etkinlikleri
Alfabetik Sıralama Etkinlikleri
Hece Bilgisi Etkinlikleri
Satır Sonuna Sığmayan Kelimeler Etkinlikleri
Kelime Bilgisi Etkinlikleri
Eş Anlamlı Kelimeler Etkinlikleri
Zıt Anlamlı Kelimler Etkinlikleri
Eş Sesli Kelimeler Etkinlikleri
Cümle Bilgisi Etkinlikleri
Anlamlı ve Kurallı Cümle Etkinlikleri
Olumlu – Olumsuz Cümle Etkinlikleri
Neden Sonuç Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Özel ve Tür Adı Etkinlikleri
Nokta İşareti Etkinlikleri
Virgül İşareti Etkinlikleri
Ünlem İşareti Etkinlikleri
Kesme İşareti Etkinlikleri
Kısa Çizgi İşareti Etkinlikleri
Soru İşareti Etkinlikleri
Noktalama İşareti Etkinlikleri
Büyük Harflerin Yazıldığı Yerler Etkinlikleri
Ünlü – Ünsüz Harfler Etkinlikleri
Yazım Kuralları Etkinlikleri
2. Sınıf Okuma Anlama Metinleri
2. Sınıf Şiirleri
2. Sınıf Tekerlemeleri
2. Sınıf Türkçe Deneme Sınavları
Pin It