4. Sınıf Türkçe Etkinlikleri

4. Sınıf Alfabetik Sıralama Etkinlikleri
4. Sınıf Zıt Anlamlı Kelimeler Etkinlikleri
4. Sınıf Eş Anlamlı Kelimeler Etkinlikleri
4. Sınıf Eş Sesli Kelimeler Etkinlikleri
4. Sınıf Gerçek, Mecaz, Terim Anlam Etkinlikleri
4. Sınıf Anlamlı ve Kurallı Cümle Etkinlikleri
4. Sınıf 5N 1K Etkinlikleri
4. Sınıf Neden – Sonuç Etkinlikleri
4. Sınıf Karşılaştırma Etkinlikleri
4. Sınıf Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Etkinlikleri
4. Sınıf Anlatım Bozuklukları Etkinlikleri
4. Sınıf Noktalama İşaretleri Etkinlikleri
4. Sınıf Yazım Kuralları Etkinlikleri
4. Sınıf Metinde Konu, Başlık, Ana Fikir Etkinlikleri
4. Sınıf Hikayenin Unsurları Etkinlikleri
4. Sınıf Olayların Oluş Sırası Etkinlikleri
4. Sınıf Pekiştirme Etkinlikleri
4. Sınıf Metin Türleri Etkinlikleri
4. Sınıf Deyimler ve Atasözleri Etkinlikleri
4. Sınıf Örneklendirme Etkinlikleri
4. Sınıf Gerçek ve Hayal Ürünü Etkinlikleri
4. Sınıf Okuma – Anlama Metinleri
4. Sınıf Şiirleri
4. Sınıf Tekerlemeleri
Pin It