Tag

1. sınıf çıkarma işleminin anlamı

Browsing

20’ye kadar (20 dâhil) olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarı ayrılarak çıkarma işleminin belirli bir sayıdaki nesneden eksiltme anlamı üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğretmen öğrencilerine ”benim .. tane kalemim vardı, bir miktar kalemimi kaybettim, kalemlerimin sayısı azaldı” gibi örnekler sunar. Daha sonra bu tür durumlarda miktarın azalıp azalıp azalmadığını öğrencilere hissettirir. Daha sonra öğrencilerden de benzer örnekler alır. Öğrenciler örnek verdikten sonra öğretmen çıkarma işlemini tanımlar ve tahtaya çıkarma işleminin sembolünü yazarak öğrencilerine tanımlar. Örnek bir işlem yaparak işlem üzerinde ”eksilen, çıkan, fark” gibi kavramların üzerinde durur. Daha sonra öğrencilere örnek durumlar göstererek, durumun çıkarma işlemi gerektirip gerekmediğine karar vermelerini sağlar. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Etkinlik Kağıdı 1:

1. Sınıf Çıkarma İşleminin Anlamı Etkinlik Kağıdı 1
Pin It