Tag

1. sınıf dengeleme hareketleri

Browsing

1. Oyun: Kurbağa Sıçrayışı: Öğrenciler güvenlik önlemi alınarak sınırlandırılmış etkinlik alanı içinde değişik şekilde dağılırlar. Öğretmen öğrencilere kurbağa taklidi yapmalarını söyler. Öğrenciler bu hareketi yaparken öğretmen kurbağaların nasıl ses çıkardıklarını sorar. Öğrencilerin büyük ve küçük kurbağa sıçrayışlarını yönergeler doğrultusunda keşfetmeleri beklenir.

2. Oyun: Ali Kutuda: Bütün öğrenciler etkinlik alanında ayakta dururlar. Öğretmen; “Ali kutuda.” dediği zaman herkes çömelir. “Ali kutudan çıktı.” deyince herkes ayağa kalkar. Öğretmen bu tempo ile giderken bazı komutlarda değişiklik yapar. Bu değişiklikte yanlış yapanlar yerlerine otururlar. En sona kalan öğrenci sınıfça alkışlanır.

3. Oyun: Elde Davul Zurna 1, 2, 3: Öğrencilerden gönüllü olarak bir ebe seçilir ve seçilen ebenin yüzü duvara dönük durur. Ebe “Elde davul zurna 1, 2, 3” diye sayar. Ebe sayarken sınıftaki diğer tüm öğrenciler belirli bir mesafede belirlenen çizgiden ebeye doğru yürürler. Ebe saymayı bitirince arkasına döner, ebe döndüğünde diğer tüm öğrenciler oldukları şekilde donarlar. Ebe hareket eden bir öğrenciyi bulursa ebelikten çıkar ve hareket eden kişi ebe olur. Eğer hareket eden öğrenci olmazsa saymaya devam eder. Ebeye en yakına gelen kişi ebenin sırtına vurur ve tüm öğrenciler çizgi dışına kaçmaya başlarlar. Ebe yine çizgiyi geçemeden bir öğrenciye dokunursa ebelikten kurtulur yeni ebe dokunduğu kişi olur.

4. Oyun: Vücut Dengesi: Sınırlandırılmış etkinlik alanı içinde bütün öğrenciler daire şeklini alırlar. Sonra birbirlerinin omuzlarından tutmaları söylenir. Omuzlardan tutulduktan sonra öğrenciler verilen işaretle tek ayaklarını yerden kaldırırlar. Herkesin düşmeyeceği şekilde üçe kadar sayılır. Eğer üçe kadar saymada ayağını yere değdiren olursa etkinlik tekrar ettirilir. Herkes yaptığında daire sürekli küçültülür (10 kişilik, 5 kişilik). En son iki kişi oluncaya kadar oyun devam eder. Öğretmen eş sayısını artırarak oyunu zorlaştırabilir. Amaç daha uzun süre öğrencinin dengesini sağlamasıdır.

5. Oyun: İpte Denge: Öğrenciler birkaç gruba ayrılırlar. Yere belirli genişlikte karton, ip veya değişik ekipman koyulup etrafının suyla kaplı olduğu ve bu ekipmanın üzerinde düşmeden yürümeleri gerektiği söylenir. Düşen öğrenci en arka sıraya geçer. Daha sonra ekipmana daire, kare vb. şekiller verilip etkinlik bu şekilde devam ettirilir.

6. Oyun: Büyü Büyü Küçül Küçül: Öğrenciler ayakta durur. Öğretmen, aşağıda sözleri söylerken, öğrenciler bu sözlere uygun hareketleri yaparlar.

Büyü büyü, Kollarını yukarıya kaldır. Daha çok kaldır, daha çok kaldır. Ayak parmaklarının ucuna bas. Daha çok yüksel, daha çok yüksel. Büyü büyü kocaman ol, büyü büyü kocaman ol. (Öğrenciler en çok yükseldiklerinde, ara vermeden küçül küçül oyununa geçilir ) Küçül küçül, Kollarını indir. Çömelerek büzül, Daha çok büzül, daha çok büzül. Küçül küçül, minicik ol. Yattı Kalktı: Sınıftaki her öğrenciye bir isim koyulur. Bu isimler meyve, sebze, çiçek isimleri vb. olabilir. Öğrenciler isimleri kendileri de seçebilir. Mesela ismi lahana olan öğrenci önce kendi ismini söyleyerek oyunu başlatır. “Lahana yattı kalktı.” der ve başını aşağı doğru yatırıp kaldırır ve hemen bir arkadaşının ismini söyler. Sonra ismi söylenen kişi “Domates yattı kalktı.” der. Başını aşağı doğru yatırıp kaldırarak başka bir arkadaşının adını söyler. Oyun bu şekilde devam eder.

7. Oyun: Kurbağa Havuzu: Oyuna hazırlık aşamasında öğrencilerden 10 tane gazete getirmeleri istenir. Gazeteler koli bandı ile bantlanarak bloklar oluşturulur. Öğrencilerden her birinin bir bloğun üstüne çıkması sağlanır. Etraflarının suyla çevrili olduğu ve basarlarsa ıslanacakları söylenir. Öğrencilere değişik komutlar verilerek atlama çalışmaları yaptırılır.

8. Oyun: Taş Taş Üstüne: Öğretmen bütün öğrencilerin birbirlerine bir iki metre uzak olacak şekilde düz ya da daire olarak dizilmelerini ister. “Taş taş üstüne” denildiğinde her öğrenci bir ayağını diğer ayağının üzerine koyar ve düşmeden dengede durmaya çalışır. “Taş toprak üstüne” denildiğinde ayak indirilir. Öğretmen şaşırtmalı olarak bu sözleri söyler. Düşen, arkadaşına tutunan, şaşıran öğrenci oyundan çıkarılır.

En sona kalan öğrenci alkışlanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It