Tag

1. sınıf geometrik şekiller

Browsing

a) Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır.
b) Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi tanıma ve adlandırma
çalışmaları yapılır.
c) En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır.
ç) Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur.
d) Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler kullanılarak geometrik şekiller modellenir.

Ders Planı:

Öğretmen elinde şekillerle derse girer. Öğrencilerine bir oyun oynayacaklarını söyler. Daha sonra öğrencileri sırasıyla çağırır ve ”bize masanıza benzer şekil çiz, bize çatıya benzer şekil çiz” gibi cümleler kurarak öğrencilere şekilleri çizdirir şekiller üzerinde öğrenciler ile tartışır. Daha sonra elindeki şekilleri torbadan çıkarır ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulunur.

fikirlerini söyledikten sonra şekiller benzerliklerine göre aynı gruba koyulur. Bütün şekiller gruplarda yerini aldıktan sonra öğretmen ortak özellikleri olan şekilli kutuları sırasıyla alır ve öğrencilere şekillerin özelliklerini sayarak, şeklin tanımını yapar. (Örn: Dört kenarı vardır, bütün kenarları birbirine eşittir buna kare denir gibi)

Daha sonra tahtaya farklı şekilleri yansıtır ve öğrencilerden isimlerini söylemelerini ister. Öğrenciler söyledikten sonra öğretmen öğrencilere ”günlük hayata kareye, üçgene vs. benzeyen nesneler nelerdir” şeklinde sırasıyla soruları sorar.

Öğrenciler cevap verdikten sonra öğrencilerin şekilleri defterine çizmelerini ister. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersi bitirir.

a) Kullanılacak nesnelerin geometrik cisimlerden seçilmesine dikkat edilir.
b) Geometrik cisimler (prizma, küre vb.) adlandırılmadan, kutu, birimküp, pet şişe, kamp çadırı, pinpon
topları gibi nesnelerin sınıflama yapılacak özellikleri (yuvarlak, köşeli, üstünde dikdörtgen olan vb.)
listelenir.
c) Günlük hayattan basit cisimler kullanarak farklı yapılar oluşturulur.
ç) Günlük hayattan geometrik cisim şeklindeki nesnelerin yüzleri inceletilerek geometrik şekillerle
ilişkilendirme çalışmaları yapılır.
d) Geometrik cisimlerin açınımına girilmez.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine elinde bazı nesneler olduğunu bunları özelliklerine göre ayıracaklarını söyler. Öğretmenin gösterdiği nesneler benzer özelliklerine göre gruplandırır. Öğretmen geometrik cisimleri isimlendirmeden öğrencileriyle beraber cisimlerin özellikleri hakkında konuşur. Konuştuktan sonra öğrencilere sınıftaki materyallerden örnekler vererek bu cisimlere benzeyenleri bulmalarını ister. Öğrenciler bulduktan sonra tahtaya günlük hayattan bazı nesneleri gösterir ve hangi neye benzediğini sorar. Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Daha sonra öğrencilerin günlük hayatlarından örnek vermelerini ister. Öğrenciler örnek verdikten sonra öğretmen tahtaya fotoğraflar yapıştırır. Tahtanın diğer tarafına geometrik cisimlerin fotoğrafını yapıştırır. Öğrencilerden uygun fotoğrafı uygun cisimle eşleştirmelerini ister. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Pin It