Tag

1. sınıf köşe ve kenar kavramı

Browsing

a) Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları ve köşeleri tanıtılır.
b) Önce şekilleri sınıflandırma sonra üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi tanıma ve adlandırma
çalışmaları yapılır.
c) En çok dört kenarlı şekiller ve çember üzerinde çalışılır.
ç) Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturulur.
d) Geometri tahtası, ip, tel, geometri çubukları vb. malzemeler kullanılarak geometrik şekiller modellenir.

Ders Planı:

Öğretmen elinde şekillerle derse girer. Öğrencilerine bir oyun oynayacaklarını söyler. Daha sonra öğrencileri sırasıyla çağırır ve ”bize masanıza benzer şekil çiz, bize çatıya benzer şekil çiz” gibi cümleler kurarak öğrencilere şekilleri çizdirir şekiller üzerinde öğrenciler ile tartışır. Daha sonra elindeki şekilleri torbadan çıkarır ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulunur.

fikirlerini söyledikten sonra şekiller benzerliklerine göre aynı gruba koyulur. Bütün şekiller gruplarda yerini aldıktan sonra öğretmen ortak özellikleri olan şekilli kutuları sırasıyla alır ve öğrencilere şekillerin özelliklerini sayarak, şeklin tanımını yapar. (Örn: Dört kenarı vardır, bütün kenarları birbirine eşittir buna kare denir gibi)

Daha sonra tahtaya farklı şekilleri yansıtır ve öğrencilerden isimlerini söylemelerini ister. Öğrenciler söyledikten sonra öğretmen öğrencilere ”günlük hayata kareye, üçgene vs. benzeyen nesneler nelerdir” şeklinde sırasıyla soruları sorar.

Öğrenciler cevap verdikten sonra öğrencilerin şekilleri defterine çizmelerini ister. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It