Tag

1. sınıf okul konusu

Browsing

Okulun bireysel yaşamına sağlayacağı katkılar (yeni arkadaşlar edinme, oyun oynama, eğlenme, bilgi edinme vb.) üzerinde durulur. Okul korkusu olabilecek öğrencilere karşı duyarlı olunur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer ve öğrencilere sabah okula gelirken istekli olup olmadıklarını sorar. Daha sonra öğrencilerden bunların nedenlerini öğrenir.

Öğrencilerin olumsuz düşüncelerini öğrendikten sonra düşüncelerini olumluya döndürmek amacıyla öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayacağını, yeni arkadaşlar edileceklerini, bilgi edinmek için en uygun yerin okul olduğunu belirtecek konuşmalar yapar. Böylelikle öğrencinin okula dair olumlu düşünceler geliştirmesine yardımcı olmaya çalışır.

Öğretmen etkinlikler yaparken renkli kağıtlardan, göze hitap edecek materyallerden faydalanır ve öğrencinin okula karşı olumlu bir tutum geliştirmesini sağlar. Okul korkusu olan öğrenciler için duygularını anladığını belli etmeli, onları anladığını ona hissettirme. Böylelikle çocuktan güven ortamı oluşturmalıdır.

Öğretmen bu dersi genelde diyalog yoluyla gerçekleştirilmeli öğrenciye okulu sevdirmeye çalışmalıdır. Öğrencinin olumlu düşüncelere sahip olmasını sağlamaya çalışmalıdır. Bunun için okulda yapılan eğlenceli etkinlikler ile ilgili videoları öğrencilere izletebilir. 

Pin It