Tag

1. sınıf tartma konusu öğretimi

Browsing

a) Önce iki nesne karşılaştırılır. “Daha ağır”, “daha hafif” gibi ifadeler kullanılarak karşılaştırma
sonuçlarının ifade edilmesi sağlanır.
b) Karşılaştırmalarda standart olmayan birimler kullanılarak denge çalışmalarına yer verilir.
c) En az üç nesnenin kütlelerine göre sıralaması yaptırılarak aralarındaki ilişki yorumlatılır. “En ağır”, “en hafif” gibi ifadeler kullanılır.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine getirdiği nesneleri gösterir ve öğrencilere nesneleri tutturarak ağırlıklarını hissettirir. Daha sonra nesneleri tekrar masasının üzerine koyarak hangisinin daha ağır olabileceğini sorar. Öğrenciler cevaplarını verince öğretmen masanın üzerinde nesneleri ağırlıklarına göre sıralar. Sonra nesne sayısını arttırarak aynı etkinliği tekrar yapar.

Etkinlik bittikten sonra tahta üzerinde öğrencilere bazı nesneleri göstererek (imkan varsa tahtaya fotoğraflarını yapıştırarak) hangisinin daha ağır olacağını sorar ve tahta üzerinde sıralar. Sonra tahtaya nesnelerin isimlerini yazar ve öğrencilerden defterlerine sıralama yapmalarını ister. Öğrenciler yaparken öğretmen onlara rehberlik yapar.

Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Pin It