Tag

1. sınıf temel haraket beceri grupları

Browsing

1. Oyun: Doğruyu Yapıştır Oyunu Kazan: Öğrenciler üç eşit gruba ayrılır. Gruplar derin kolda sıraya geçer. Her grubun karşısına kartondan üçer adet pano asılır. Birinci panoya “Yer değiştirme”, ikinci panoya “Dengeleme” üçüncü panoya “Nesne kontrolü gerektiren hareketler” diye isim verilir. Her grubun önüne dağınık şekilde, farklı temel karakter becerilerini içeren resimler / kelimeler olan kartlar konur. Öğretmenin komutu ile grubun başındaki öğrenciler kendi kutularının içinden bir kart alır ve koşarak karşılarındaki panoya yapıştırır. Gruplardaki kartlar bittikten sonra öğretmen tarafından kontrol edilir ve en çok doğru panolara kartları yapıştıran grup oyunu kazanır.

2. Oyun: Sepeti Tuttur: Öğrenciler dört eşit gruba ayrılır. Her grubun karşısına üç sepet konularak bu sepetlere “Yer değiştirme hareketleri”, “Dengeleme hareketleri”, “Nesne kontrolü gerektiren hareketler” isimleri verilir. Grupların önlerinde karışık hâlde üzerinde bu üç beceri ile ilgili resimler / kelimelerin olduğu küçük toplar konulur. Öğretmenin komutu ile sıra başındakiler bir tane top alarak belirlenen mesafeden doğru sepete atar. Toplar bittikten sonra en çok doğru sepete top atan takım oyunu kazanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It