Tag

1. sınıf uzamsal ilişkiler

Browsing

a) Yer ve yön bildiren ifadelerin (altında-üstünde, etrafında-solda-sağda-arada-önde-arkada, yüksektealçakta, uzakta-yakında, içinde-dışında) günlük hayat durumlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılır.
b) İlişkiler ifade edilirken referans noktası belirlenmesine dikkat edilir.
c) Günlük hayat örneklerinin yanı sıra modeller üzerinde de çalışmalar yapılabilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Masanın yanında durur ve öğrencilere masaya göre konumunu sorar. Daha sonra yerini değiştirir ve tekrar sorar. Bu şekilde örnekleri arttırır. Daha sonra öğrenciler üzerinden örnekler verir. (Siz tahtaya göre neredesiniz, kapıya göre neredesiniz gibi)

Daha sonra masasının üzerine çeşitli araç gereçleri koyar ve hangi nesnenin herhangi bir nesneye göre konumunu sorar. (Kutunun içine eşyayı koyarak eşya nerde gibi) Örnekler bittikten sonra öğretmen sırasıyla öğrencileri tahtaya kaldırır ve onlara komut verir. (Masanın sağına git, kapının önünde dur vs.)

Etkinlik sona erdikten sonra öğretmen tahtaya şekiller çizer. Öğrencilere sorular sorar. (üçgenin altındaki şeklin adı nedir, karenin sağındaki şeklin adı nedir gibi)

Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Eşlik kavramı, sınıf ortamındaki uygun malzemeler başta olmak üzere farklı modeller kullanılarak fark ettirilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine tahta kaleminin bittiğini ve aynısının lazım olduğunu söyler. Daha sonra masanın üzerinden kalemin aynısını alır ve öğrencilerle kalemlerin benzerlikleri üzerinden konuşup kalemlerin eş olduğunu öğrencilerine hissettirir. Sonra ayakkabılarını gösterir ve eşlik kavramını hissettirerek öğrencileriyle konuşur.

Konuştuktan sonra öğrencilerden de benzer durumların örneklerini alır. Öğrenciler örnek verdikten sonra öğretmen ”eşlik” kavramını tanıtır ve fotoğraflar yardımıyla örnekler gösterir. Sonra tahtaya farklı nesnelerin fotoğraflarını yapıştırır. Öğrenciler sırasıyla tahtaya kalkarak fotoğrafları eşleriyle birleştirir.

Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Pin It