Tag

1. sınıf uzunluk ölçme

Browsing

a) Nesneler, ölçme yapmadan sadece karşılaştırılır.
b) “Daha uzun” ve “daha kısa” gibi ifadeler kullanarak karşılaştırma yapmaları istenir.
c) Sıralama etkinliklerinde nesne sayısının beşi geçmemesine dikkat edilir.
ç) Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yeri belirlenir.
d) En az üç nesne arasında uzunluk ilişkileri yorumlanır ve geçişlilik düşüncesinin gelişimine dikkat edilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Getirdiği nesneleri masasının üzerine koyar ve öğrencilerine hangisinin uzun olup olmadığını sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra nesne sayısını üçe çıkartır ve tekrar uzunluklarına göre sıralamalarını ister. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra sırasıyla nesne sayısını dörde ve beşe çıkartır.

Öğrenciler uzunluklarını sıraladıktan sonra öğretmen geçişlilik özelliğini sezdirmek amacıyla uzunlukları karşılaştırmalarını sağlar. (a nesnesi b den uzundur b nesnesi c den uzundur o halde a nesnesi c den uzundur gibi)

Öğrencilerle örnekleri pekiştirdikten sonra öğrencileri sırasıyla tahtaya kaldırır. Öğrenciler ellerinde bazı nesneleri tutar ve öğretmen nesnelerin uzunluklarına göre öğrencilerin sıralanmasını ister. Daha sonra etkinlik kağıdını dağıtarak dersi bitirir.

Birimler tekrarlı kullanılırken bir başlangıç noktası alınmasına, birimler arasında boşluk kalmamasına
birimlerin üst üste gelmemesine ve hepsinin aynı doğrultuda kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilere uzunlukları ölçmek için ne yapabileceklerini sorar. Eline bir nesne alır (örn: kitap) ve başka bir nesneyi referans alarak (örn: kalemtıraş) uzunluğunu ölçmeyi sağlar. Öğrencilerle birlikte bu örneği konuşur. (örn: kitabın uzunluğu kaç kalemtıraş eder gibi) Daha sonra başka bir örneği aynı şekilde tekrarlar.

Tekrarladıktan sonra öğrencilere kendi sıralarında kitaplarını ölçmelerini söyler ve kendi kitaplarının kalemtıraş(ya da kaç kalem, kaç silgi vs.) ölçmelerini ister. Öğrenciler kendi sıralarında bunu yaptıktan sonra öğretmen masasının üzerine bazı nesneleri koyar ve öğrencileriyle birlikte nesnelerin kaç kalem, kaç ip, kaç silgi olacak şekilde farklı ölçümler yapar.

Son olarak değerlendirme kağıdı yaparak dersi bitirir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine derste uzunluk ölçme ile ilgili çalışmalar yapacağını söyler. Getirdiği araç gereçleri masasının üzerine yerleştirir ve öğrencilere tanıtır. Daha sonra ölçüm yapmak için kullanacakları nesneleri söyler.

Örnek: Masa üzerinde kitabın kaç kalemtıraş uzunluğunda olacağını öğrencilerine tahmin ettirir sonra ölçüm yaparak sonucu karşılaştırmalarını sağlar.

Masa üzerinde kalemin boyunun kaç silgi uzunluğunda olacağını öğrencilere tahmin ettirir sora ölçüm yaparak sonucu karşılaştırmalarını sağlar.

Bu şekilde örnekler verdikten sonra öğretmen öğrencilerden kendi kişisel eşyalarını bu şekilde tahmin edip sonra ölçmelerini ister. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Pin It