Tag

2. sınıf birleştirilmiş haraket becerileri

Browsing

1. Oyun: Bayrak Verme: Üzerinde hayvan bitki vb. resim ya da renk bulunan bayraklar hazırlanır. Bir kaç ebe seçilir (grup sayısına göre on kişiye iki ebe gibi). Öğrencilerden biri bayrağı alıp kaçar. Ebeler bayrağı taşıyan öğrenciyi kovalayıp ona dokunmaya çalışır. Bayraklı öğrenci ebeye yakalanmadan bayrağı bir arkadaşına vermeye çalışır. Ebeler bu kez bayrağı alan diğer öğrenciyi kovalamaya başlar. Ebeler bayraklı öğrenciye dokunabilirse ebelikten kurtulur. Dokunulan öğrenci ise ebe olur. Oyun çeşitlendirilerek devam ettirilebilir.

2. Oyun: Köpek Balığı ile Karabatak: Öğrencilerden biri köpek balığı, diğerleri karabatak olmak üzere seçilir. Öğretmenin “köpek balığı” geliyor komutuyla köpek balığı karabatakları kovalamaya başlar. Yakalanacağını anlayan karabatak diğer bir karabatakla eşleşip sırt sırta durursa yakalanmaktan kurtulur. Bunu yapamadan tutulursa köpek balığı olup oyuna devam eder. En son üç karabatak kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

3. Oyun: Tünel Yarışı: Açıklaması 1. sınıf BO.1.1.3.2. verilmiştir.

4. Oyun: Renk: Oyun oynanacak alan ikiye bölünür. Bu alanlardan biri sarı diğeri mavi alandır. Öğrencilerin hepsi sarı alanın içinde bulunurlar ve her öğrenciye bir renk seçmesi söylenir. Öğretmen bu renk isimlerinden birinin adını söyler. Rengi söylenen öğrenci mavi alana doğru koşmaya çalışırken diğer öğrenciler de o öğrenciyi mavi alana geçmeden yakalamaya çalışır. Oyuncu yakalanırsa tekrar oyun alanına döner. Yakalanmadan geçerse mavi alanda kalır. Mavi alana en çok geçebilen öğrenciler alkışlanır.

5. Oyun: Dev Misket: Bu oyunu oynayabilmek için çorap topakları veya kâğıt toplar kullanılır. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Çorap topakları yan yana bir alan içinde dizilir. Oyun öğrencilerin yan yana dizili olan çorapları belirli bir mesafeden başka bir çorapla vurmalarıyla oynanır. Alan dışına en çok çorap çıkaran grup oyunu kazanır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It