Tag

2. sınıf fiziksel uygunluk

Browsing

1. Oyun: İstasyon Çalışmaları (Geriye Sayım): 1’den 5’e kadar sayılar yazılır. Öğrenciler saat yönünün tersine hareket etmeye başlarlar. Öğretmen “5 tur koş, 1 tur yürü” komutunu verir. Her öğrenci hareketi tamamladıktan sonra öğretmen ” 4 tur ip atlayarak ilerle, 1 tur yürü” komutunu verir. Hareket bittikten sonra öğretmen “3 tur geri yengeç yürüyüşü, 1 tur ayakta yürü” komutunu verir. Hareket bittikten sonra “2 tur aerobik dans adımlarından birini seç ve 1 tur yürü”. En son olarak da “1 tur galop adımı yap ve yürü” diyerek çalışmayı sonlandırır.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

1. Oyun: Stafet Yarışları: Öğrencilerden eşit sayıda takım oluşturulur. Aralarında birkaç adım uzaklık kalacak şekilde arka arkaya dizilirler. Her grubun belirli mesafede uzaklığına dönüş yeri işaretlenir. Oraya bir top, taş veya sepet konur. Başlama işareti verildiğinde takımın başındaki öğrenciler koşarak dönüş yerini dolanıp sıranın arkasına geçerler. Diğerleri de aynı şekilde yaparlar. İlk bitiren grup oyunu kazanır.

2. Oyun: İstasyon Çalışmaları: Öğrenciler gruplara ayrılır. Oyun oynanacak mekânda birkaç istasyon oluşturulur. Her istasyona bir isim verilir. Birinci istasyonda grup sayısı kadar karışık şekilde rakamlar bulunur. Öğrenciler bunları sıraya sokarlar. Sonra ikinci istasyona geçilir burada iki, üç kova ve kova sayısı kadar renkte toplar bulunur. Öğrenciler topları, aynı renkteki kovaların içine doldurmaya çalışırlar. Her defasında bir kişinin bir top koyma hakkı var. Öğretmenin başla komutunu vermesiyle öğrenciler oyuna başlar. Gruplar oyunu bitirince istasyonlar değiştirilir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It