Tag

2. sınıf ritim ve müziğe uygun haraketler

Browsing

1. Oyun: Çizgiyi Aş Aya Ulaş: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Gruptaki öğrenciler el ele tutuşarak daire oluştururlar. Dönerek aşağıdaki şarkıyı söylerler. Şarkı bitiminde her gruba bir top verilir. Öğrenciler sırayla belirli bir mesafeye çizilmiş olan çizgiden topu yuvarlayarak geçirmeye çalışır. Topu geçiren öğrenci çizginin arkasına geçerek ay şeklini alır. Oyun bitiminde tüm öğrenciler ay şeklini oluştururlar, oyun bitiminde tüm öğrencilere ay resmi kartı takılır.

Beyaz bir balon vardı,

Hep uçmak istiyordu.

Bulutları aşarak,

Gökyüzüne yerleşmek,

En büyük dileğiydi.

Bir gece uçtu göğe,

Ulaştı yıldızlara.

Işık saçtı yeryüzüne,

Ağaçlara çiçeklere,

2. Oyun: Müzikli Yer Kapmaca: Oyun için bir müzik seçilir. Her öğrenci bir çember içerisinde yer alır. Ebe ortada bekler. Öğretmen müziği başlatarak öğrencilere yürüyüş, galop, kayma vb. yaptırır. Bu esnada müziği aniden keser. Her öğrenci yerine oturmaya çalışır. Ebe de onlar otururken kendine yer kapmaya çalışır. Açıkta kalan öğrenci yeni ebe olur.

3. Oyun: Tanışma Dansı: Öğrenciler iç ve dış grup olarak iki gruba ayrılırlar. Öğretmenin komutuyla ellerini çırparak sağa ve sola doğru şarkı söyleyerek dönerler. Şarkının durduğu yerde öğrenciler yüz yüze dönerler ve karşılarına çıkan eşle üç kez el ele vurur, sonra üç kez bacaklara vurulur. İçteki eşle dıştaki eş yer değiştirir. Oyun değişik yönergelerle devam eder.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It