Tag

2. sınıf vücut bölümlerinin hareketleri

Browsing

1. Oyun: Vücudumuz: Açıklaması 1. sınıf BO.1.1.2.1. verilmiştir.

2. Oyun: Dediğimi Yap: Öğrenciler gruplara ayrılır. Herkes sırayla lider olur ve diğer arkadaşlarına komut verir. Komutu verirken önce kendi adını kullanarak “Ali diyor ki” diyerek oyuna başlanır (Örneğin “Ali diyor ki kafanızı kaşıyın.”, “Ali diyor ki sağ elinizi kaldırın.”). Diğer öğrenciler bu hareketleri yapmaya çalışır, yanlış yapan oyundan çıkar. En son kişi kalana kadar oyuna devam edilir. Son kalan kişi lider olur. Lider olan öğrenci yeni komutu verecek kişi olur.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Pin It